Chủ đầu tư CityLand mở bán tháng 4/2021 Tặng xe SH, Mercedes S450, Hỗ trợ lãi vay 5.2% giá nhà

8

CITYLAN PARK HILLS CHỦ ĐẦU TƯ MỞ BÁN GIỎ HÀNG MỚI VỊ TRÍ ĐẸP TẶNG SH, XE MERCEDES, HỖ TRỢ LÃI VAY

MUA 2 CĂN GIẢM 0.5, MUA 3 CĂN GIÀM 1% TỔNG GIÁ TRỊ

Kʜᴜ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ CɪᴛʏLᴀɴᴅ Pᴀʀᴋ Hɪʟʟs 18 Pʜᴀɴ Vᴀ̆ɴ Tʀɪ̣, Gᴏ̀ Vᴀ̂́ᴘ

🕌 GIỎ HÀNG CITYLAND PARK HILLS 2021

👉 Lᴏᴀ̣ɪ Nʜᴀ̀ Bɪᴇ̣̂ᴛ Tʜᴜ̛̣ VIP Vɪ̣ ᴛʀɪ́ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂ɴ đᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ: 10×23ᴍ=230ᴍ2 – 10.5×20ᴍ = 210ᴍ2 – 15×20ᴍ = 300ᴍ2

Nʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ

Gɪᴀ́ ᴄđᴛ ᴛᴜ̛̀ 32 – 42 ᴛʏ̉ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ

👉 LOẠI NHÀ PHỐ SHOPHOUSE MẶT TIỀN CÔNG VIÊN, TRƯỜNG LIÊN CẤP DÃY L18, L24

– Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ : 5×20, 6,5×20

– Xᴀ̂ʏ 5 ᴛᴀ̂̀ɴɢ, 450ᴍ2 sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ

– Nʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ

💁‍♂️ Lᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴏ́ ʜᴀ̂̀ᴍ

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ: 5×20ᴍ =100ᴍ2

Nʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ 1 ʜᴀ̂̀ᴍ 4 ʟᴀ̂̀ᴜ

Gɪᴀ́ 15ᴛʏ̉46 ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ 9 ᴛʜᴀ́ɴɢ

🌟 Lᴏᴀ̣ɪ Nʜᴀ̀ sʜᴏᴘʜᴏᴜsᴇ 5 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 30ᴍ, Pʜᴀɴ Vᴀ̆ɴ Tʀɪ̣, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Lᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ

TẶNG XE SH, BỐC THĂM TRÚNG XE MERCEDES S450 LIMITED 4.2 TỶ

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ: 5×20ᴍ=100ᴍ2

Nʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ

Gɪᴀ́ ᴄđᴛ 26.9 ᴛʏ̉ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ

☎️ Lᴏᴀ̣ɪ Nʜᴀ̀ sʜᴏᴘʜᴏᴜsᴇ ɢᴏ́ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̃ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ 65% ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ 12 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 5.2% ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ɴʜᴀ̀

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ: 7×20ᴍ=140ᴍ2, 6×20ᴍ, 7,5×20ᴍ …

Nʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ

Lɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴇᴍ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ xᴇᴍ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̃ɪ đᴏ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ Cʜᴜ̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ CɪᴛʏLᴀɴᴅ

📲 Pʜᴀ̣ᴍ Hᴜ̀ɴɢ | 0989.329.329

ᴡᴇʙ: ᴘᴋᴅᴄɪᴛʏʟᴀɴᴅ.ᴄᴏᴍ

TẶNG SH, MERCEDES S450, TRẢ THAY LÃI VAY TRỊ GIÁ 5,2% GIÁ TRỊ NHÀ, MUA 2 CĂN GIẢM 0.5, MUA 3 CĂN GIÀM 1% TỔNG GIÁ TRỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Your SEO optimized title